Skiljer sig olika UGL-kurser åt?

Det finns många olika arrangörer av UGL-kurser i Sverige. Vi på UGL utbildarna genomför alltid våra kurser enligt Försvarshögskolans riktlinjer, vilket till exempel betyder att det inte sker några obligatoriska förtester.

Du kan också läsa mer om uglkonceptets kvalitetsäkring på Försvarshögskolans webb www.fhs.se.

Vad påverkar UGL-kursens kvalitet?

Det är främst nedanstående faktorer som vi noterat påverkar kvalitén på UGL-kursen.

  • Mångfald i grupper
  • Erfarenhet & kompetens hos handledarna
  • Genomarbetad värdegrund hos arrangören
  • Bra miljö under kursveckan
  • Deltagarens motivation/intresse

Our specialization

HTML
CSS
Javascript
PHP

Det här är UGL

Kort om UGL

UGL är i grunden en ledarskapsutbildning som vänder sig till alla som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och som vill hitta sin egen roll i dessa. Kursen har sitt ursprung i Försvarets grundkurs för blivande officerare: Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Idag är den en av Sveriges absolut mest populära ledarskapskurser inom både näringsliv och offentlig sektor.

UGL ger, på ett lätt och överskådligt sätt, dig en stor förståelse för vad som händer i grupper och hur du kan lära dig att upptäcka och hantera eventuella konflikter på ett tidigt stadium och därmed uppnå en högre effektivitet och arbetsglädje.

UGL-kursens form och upplägg

Antalet deltagare per kurs är minimerat till 8 och maximerat till 12 deltagare. Kursen leds av två handledare, som är certifierade av Försvarshögskolan att leda UGL-kurser enligt UGL 2008. Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar på kursgård. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier under kurstiden.

UGL är en kurs för ”främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra. Deltagarna ska inte ha ett beroendeförhållande till varandra i sitt ordinarie arbete eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Utbildningsmetoden under UGL benämns ”upplevelsebaserat lärande” och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga tankegångar om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärande-effekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

För att kunna genomföra en UGL-kurs bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.

Meet the Team

We are a team of dedicated professionals, ready to do what ever it takes to make your business grow

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

King Cul

King Cul

Marketing & Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Harra Halloy

Harra Halloy

Marketing & Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.