Här kan ni se och läsa om våra kursledare

Här följer en kort presentation av våra handledare. Allihop med lång erfarenhet av UGL, ledarskap och teamutveckling


 • Hanna Rydén
  Hanna Rydén
  Hanna har sin bakgrund i Marinen, Försvarsmakten, där hon i flera år har jobbat som officer i olika typer av befattningar. Både som del i en besättning, som lärare, instruktör inom ledarskap och pedagogik, samt som plutonchef för blivande officerare. Hon finner stort intresse och värde i att jobba med andra människor och deras personliga utveckling. Idag jobbar hon som projektledare inom försvarsindustrin och leder i samarbete med andra större projekt. Var hon än befinner sig, så är alltid ledarskapet samt gruppen en vital del, där kunskaper från UGL alltid är applicerbara och givande att ha med sig på ett eller annat sätt.
  Läs mer
 • Stephan Eberdal
  Stephan Eberdal
  Handledare sedan 1997 och är även certifierad för GDQ, FIRO-B & SDI. Stephan är en jordnära praktiker som drivit eget företag sedan 15 års ålder. Har genom sina många företagsprojekt unika erfarenheter men också ett stort hjärta som brinner för utveckling av mänskliga relationer. Motto: Funkar det inte i verkligheten, då kan det kvitta!
  Läs mer
 • Anki de Morais
  Anki de Morais
  Anki har lång erfarenhet av att arbeta som ledarskapskonsult med utveckling av chefer, ledare och grupper.  Med en bakgrund som civilekonom och utbildad samtalsterapeut har Anki även innehaft tjänster som chef och ledare, vilket innebär att hon har personlig erfarenhet av ledarskap och kan relatera till kursdeltagarnas problem och glädjeämnen kring ledarskap och grupper. Anki började arbeta som UGL-handledare redan år 2003 och har även certifierats för den uppdaterade versionen av utbildningen kallat UGL 2008.  Andra verktyg hon använder och certifierats för är bland annat att hon är certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan. Anki är även diplomerad Coach enligt International Coach Federation (ICF) samt certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP).
  Läs mer
 • Lasse Karlsson
  Lasse Karlsson
  Med en bakgrund som samhälls- och beteendevetare med psykoterapiutbildning (steg 1) i botten, har Lasse mer än tjugo års erfarenhet av att utveckla ledare och grupper och organisationer som konsult. Då Lasse själv arbetat som chef och i ledningsgrupp, kan du som deltagare vid UGL-kurser känna dig trygg i att han har god förståelse för utmaningar i ledarskapet och som medarbetare.  Idag arbetar han med handledning för chefer, utveckling av ledningsgrupper och konflikthantering. Lasse har verkat som UGL-handledare alltsedan 1998. Han är certifierad för den uppdaterade version av utbildningen UGL 2008. Till hans övriga certifieringar hör MBTI (Myers Briggs Type Indicator), Firo B, Master analys, SDI (Strength Deployment Inventory) och för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan.
  Läs mer
 • Sanna Ernstsson
  Sanna Ernstsson
  Sannas motor har alltid varit nyfikenheten på människor och beteenden med mottot ”Utgå alltid ifrån att andra ser på verkligheten annorlunda än du själv” Hon har en lång erfarenhet inom försäljning och kommunikation. Arbetar som försäljningschef med säljutbildning och utveckling utav säljteam. Utbildad personal- och beteendevetare från Umeå Universitet. Blev UGL handledare 2016 och har certifierat sig som användare av Susan Wheelans GDQ. Tränar på sin egen härvaro tillsammans med familjen i stallet med deras två hästar.
  Läs mer
 • Henrik Heslyk
  Henrik Heslyk
  Henrik Heslyk är en erfaren utbildare med mångårig egen ledarerfarenhet. En stor del av Henriks praktiska arbete handlar om att förbättra kommunikationen och ha bra strategier för konflikthantering. Henrik driver utöver sin roll som UGL handledare ett flertal utvecklingsprojekt för offentlig och privat sektors effektivisering. Han är en engagerad föreläsare med stort intresse att stärka människors kompetens och förändringsförmåga. Mer om Henrik Henrik är leg psykolog, certifierad UGL-handledare och karriärscoach med KBT, Kognitiv Beteende Terapi, inriktning. Han har skrivit boken ”Människor till låns” om engagemangsutveckling och är expertskribent inom talent management och employer branding. Det mest intressanta för honom är att få följa när individer utvecklar sin talang och förmåga i grupper och detta leder till organisatoriska vinster.
  Läs mer
 • Livia Deak Jönsson
  Livia Deak Jönsson
  I mitt arbete som ledare har jag alltid drivits av att göra skillnad, att arbeta med kvalité och leverera bra resultat. Personligen lever jag efter ett ledarskap via medarbetarskap och jag strävar alltid efter att vara äkta och leva som jag lär. Genom att vara sann mot mig själv är jag sann även mot andra. Att även vara en god förebild präglar mitt ledarskap. Som företagare är jag modig och passionerad. Utvecklingsfrågor med ett hälsoperspektiv, sunda organisationer och medarbetare, ett gott hållbart ledarskap är min ledstjärna. I min roll som professionell coach, UGL-handledare, HR- och organisationsstöd hjälper jag dig att utvecklas till ditt bästa jag och att nå framgång. Till din organisation erbjuder jag olika lösningar på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på att främja hälsa och utveckling, samt att nå lönsamhet och effektivitet. Att göra skillnad är viktigt för mig.
  Läs mer
 • Patrik Lovén
  Patrik Lovén
  Patrik Lovén har en omfattande erfarenhet av ledarskap i praktiken, då han inom marinen varit såväl fartygschef vid ett flertal tillfällen som chef för Marinens Utbildnings- och Ledarskaps Centrum. Hans yrkesbakgrund innefattar även rollen som rektor för ett av John Bauers gymnasium. Utbildningsbakgrund Patrik har genomgått alla försvarets utbildningar i ledarskap,  samt även ett flertal utanför det militära, såsom utbildning inom debriefing och projektledning. Har har arbetat med teambuilding, konflikthantering, UGL, krishantering och utveckling av chefer och ledare de senaste 20 åre,n både inom näringslivet och inom försvaret. UGL, Meyers Briggs och SDI Han är, förutom UGL-handledare sedan 1986, även certifierad inom bland annat The Human Element, Situationsanpassat ledarskap, Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) och Strength Deployment Inventory (SDI). Mer om Patrik som person Patrik brukar beskrivas som en positiv människa, med humor och glimten i ögat. Andra egenskaper är öppenhet, rakhet och ärlighet. Han har också förmågan att se helheten i olika situationer. Hans fritidsintressen inkluderar bland annat matlagning och dykning, som näst efter familjen är hans största intresse.
  Läs mer
 • Catarina Törnqvist
  Catarina Törnqvist
  Catarina har under drygt 15 år arbetat som handledare. Hon har de senaste 20 åren som chef, bl a som verksamhetschef inom utmattning och smärta och för ett försäkringsbolag. Idag arbetar Catarina som konsult i eget företag med individ- grupp-, och organisationsutveckling och med alla form av förändringsarbete. Catarina coachar också deltagare efter CoreCode kurser för att den förändringsprocess som startat under kursen ska bli verklighet.
  Läs mer
 • Mikael Karlsson
  Mikael Karlsson
  Mikael är UGL-handledare sedan 2000 och arbetar med IMGD-modellen och GDQ (Group Development Questionnaire) i sin roll som chefsutvecklare. Han har drygt 20 års erfarenhet av chefsförsörjning inom kommun, stat och privata näringslivet där han också haft roller som ledare och HR-business partner. Mikael handleder chefs- och ledningsgrupper med fokus på verksamhet och ledarskap. Han är erfaren utbildare, mötesfacilitator och designar olika utvecklingsinsatser. Mikael har kandidatexamen inom beteendevetenskap med psykologi som huvudämne, samt examen som marknadsekonom. Han är utbildad mentor och Diplomerad Coach med uppdrag för chefer och medarbetare i olika chefsförsörjningsprogram. Nyfikenhet är hans drivkraft för ständigt lärande, såväl i arbetslivet som privat
  Läs mer
 • Monika Götesdotter
  Monika Götesdotter

  Monika har sin främsta yrkeserfarenhet inom IKEA där hon arbetat som chef och ledningsgruppsmedlem, och med team och ledarutveckling, även på global nivå och har stor erfarenhet av att använda de kunskaper som ingår i UGL i praktisk verklighet. Sedan 2011 driver Monika sin firma i egen regi och arbetar främst med team- och ledarutveckling, strategiarbete och förändringsledning i företag i olika storlekar och branscher. Monika handleder UGL med UGLutbildarna sedan 2011.

  Monika UGL-certifierades 2007. Hon är även certifierad The Human Element (THE) handledare, är certifierad för Strength Deployment Inventoru (SDI) och Teambook samt är diplomerad coach (ICF).

  Monika beskrivs ofta som en person med energi och medkänsla, kompetent och inspirerande. På fritiden umgås Monika gärna med sin familj, helst ute i naturen, och bor strax utanför Älmhult i södra Småland.

  Läs mer
 • Peter Andersson
  Peter Andersson
  Peter arbetar som lärare på Ålsta folkhögskola. Det stora intresset för ledarskap och grupprocesser tog honom till UGL. Idag är Peter handledare inom UGL. Genom sin terapeutiska utbildning inom KBT, motiverande samtalstekniker och det genuina intresset för människor hittar Peter ett sätt att se varje människa. Peter tror på ett mänskligt ledarskap där mod och sårbarhet är viktigt för att skapa trygga relationer. ”För mig handlar det om att gå med hjärtat först”.
  Läs mer
 • Anne-Lie Ahlqvist
  Anne-Lie Ahlqvist
  Anne-Lie har drygt 30 år i Försvarsmakten både som officer och som civil, vilket har gett en bra grund och erfarenhet när det gäller att utveckla både individen och gruppen. Jobbar idag som chefsstöd operativt och strategiskt i Landstinget i Östergötland där coaching och chefshandledning ingår.
  Läs mer
 • Björn Ekedahl
  Björn Ekedahl
  Björn är UGL-handledare sedan 2005 och är även certifierad i Utvecklande Ledarskap (UL) samt coach inom ICF. Björn har sin bakgrund i försvarsmakten som chef på olika nivåer samt som ledarskapslärare under 10 år. Utbildar nu företag och organisationer inom ämnet ledarskap med att utveckla arbetsgrupper där kraftsamling sker på värderingar, kommunikation, gruppdynamik, feedback och coachande ledarskap. Björn genomför också uppdrag som coach för chefer och medarbetare som är inne i en utvecklingsprocess. Ledord: Alla kan utvecklas bara dom vill.
  Läs mer
 • Bob Rosell
  Bob Rosell
  Bob arbetar som major och har lång chefserfarenhet. Han har utbildat studenter i ledarskap på olika högskolor, t ex Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Vidare har han varit anlitad för uppdrag från ledningsgruppsnivå till medarbetarnivå både i offentliga sektorn och i näringslivet, t ex Polisen, Bosch och ABB.
  Läs mer
 • Carola Carlsson
  Carola Carlsson
  Carolas yrkeserfarenheter inkluderar bland annat en anställning inom Karlstad kommun som personalutvecklare. Carola är Leg.psykoterapeut, har tidigare arbetat inom företagshälsovården och senaste dryga två åren på psykiatriska specialistkliniken i Visby. Hon startade egen verksamhet år 2000 och arbetar där med inriktning på psykoterapi. Utöver detta genomför hon UGL och UL samt utveckling av arbetsgrupper och team. Andra inriktningar är till exempel stresshantering samt samtalsgrupper och samtalsstöd för olika behov. Krishantering, grupputveckling och handledning både enskilt och i grupp hör också till hennes arbetsområden. Carola är certifierad UGL och UL-handledare enligt nya, uppdaterade UGL 2022. Hon anlitas även som handledare för FUGL, Fördjupning UGL, samt HUGL, Handledarutbildning UGL.
  Läs mer
 • Cecilia Hammarström
  Cecilia Hammarström
  Cecilia är utbildad beteendevetare inom organisation och ledarskap. Hon har i drygt 15 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling, som egen företagare sedan 2010. Hon har en bakgrund som pedagog och har arbetat många år som chef och verksamhetsledare inom barn- och skolomsorg. Cecilia har gått ett flertal ledarutbildningar knutna till rollen som chef.
  Läs mer
 • Cissi Dahl
  Cissi Dahl
  Cissi har under många år arbetat som ledare i olika former. Som coach, VD, entreprenör, styrelseledamot och konsult inom organisationsutveckling. I olika rollerna men alltid med ett genuint intresse för människor. Idag arbetar hon med sociala innovationer och mänsklig hållbarhet. Cissi har också ett förflutet inom elitidrotten vilket hon har haft stor nytta av som företagsledare, konsult och coach. Cissi mår som bäst när hon får vara med och skapa förutsättningar för människor att frigöra mer av sin potential.
  Läs mer
 • Daniel Humble
  Daniel Humble
  Daniel har arbetat som bland annat marknadschef, presschef, distributionschef och VD inom både e-commerce och fysisk retail. Hans fokus har handlat om ledarskap, marknadsföring, PR och försäljning. Han beskriver hur de egna chefserfarenheterna har gett honom en stor förståelse för organisationer och deras vardagliga liv. De olika ledarskapsrollerna har ocks skapat ett intresse hos Daniel för relationer människor emellan och för potentialen i att utveckla dessa. Förutom att arbetat som UGL-handledare fungerar Daniel idag också som rådgivare inom professionella nätverk och inom organisationsutveckling. Han stödjer även chefer och ledare i olika former. Han fastnade för UGL första gången han kom i kontakt med kursen och beskriver hur han själv använder verktygen därifrån dagligen i sin vardag, både privat och på jobbet.
  Läs mer
 • Elizabeth Kuylenstierna
  Elizabeth Kuylenstierna
  Arbetar inom kommunikation och ledarskap, med medling i arbetsrelaterade konflikter, samt med sorgebearbetning och krishantering. Hennes ämnen är arbetsglädje, ledarskap, kommunikation, motivation, bemötande, samarbete och goda relationer. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon även ideellt, framför allt med utsatta barn. Hon har jobbat för BRIS i över 10 år och är medlem i Ecpats Råd. Hon är utbildad inom medling, konflikthantering, krishantering, coaching och KBT-terapi
  Läs mer
 • Eva Tovinger
  Eva Tovinger
  Eva har under drygt 15 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling. Hon har en bakgrund som sjuksköterska, chefs- och processhandledare. Har förutom UGL-handledarutbildning utbildning i urvalsmetoder för chefsrekrytering.
  Läs mer
 • Fredrik Lundgren
  Fredrik Lundgren
  Fredrik är civilekonom med inriktning mot organisation och ledarskap. Han har arbetat 10 år på SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling med utvecklingsfrågor inom både privat och offentlig sektor. Han är erfaren utbildare och mötesfacilitator som gillar att få människor att tänka tillsammans för att skapa resultat.
  Läs mer
 • Gunnel Selin
  Gunnel Selin
  Gunnel har under drygt 25 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling. Hon har en bakgrund som psykiatrisk sjuksköterska, chef och processhandledare. Har förutom UGL-handledarutbildning också en handledarutbildning utifrån ett systemteoretiskt/psykodynamiskt perspektiv.
  Läs mer
 • Jonas Lundgren
  Jonas Lundgren
  Den röda tråden i uppdrag och anställningar har alltid varit ”mötet mellan människor”. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för allt teamarbete, oavsett innehåll, är just konsten att hantera människor och få dem att arbeta tillsammans för samma mål. Oavsett yrke eller uppdrag har just mötet mellan människor varit en bärande linje i Jonas sätt att tänka och verka. Jag är verksam inom IT och statlig förvaltning, sedan 1990, både som anställd och konsult, med uppdrag som Projektledare, Förändringsledare, Processutvecklare, Organisationsutvecklare, Chef, Personalutbildare, Systemutvecklare m.m. Sedan 2015 arbetar jag heltid som verksamhetsutvecklare/handledare med uppdrag att stötta medarbetare till att må bra för att kunna prestera bra. De huvudsakliga uppdragen är Teamutveckling och Konflikthantering. I verktygslådan finns, förutom UGL, även certifiering som handledare i koncepten: Förtroendefullt Samarbete, The Human Element, SDI – Strenght Deploymnet Inventory samt GDQ – Group Development Questionnaire. Jag uppfattas av mina kunder och kollegor som rak, lugn och tydlig. Jag coachar mina kunder på ett värderingsfritt och utmanande sätt. Jag använder gärna orden orädd, glad och nyfiken om mig själv. Jag är trygg i mig själv och står gärna i fokus, antingen som ledare/ansvarig för en uppgift eller som utbildare där jag möter team eller grupper av människor i deras vardag. Inom SDI är jag röd, Säker - Styrande med dragning mot navet vid konflikt. Jag anpassar mig till rådande situation och agerar utifrån det. När jag inte jobbar är jag engagerad i ideella föreningar på olika sätt för att bidra till en bättre värld. Att vara i skogen är viktigt för mig, antingen gående, springande eller med skidor, gärna långt & länge. Ensam eller med en vän – gärna på natten med eller utan lampa. ;-)
  Läs mer
 • Jonas Regnér
  Jonas Regnér
  Jonas har bakgrund från privata näringslivet med ledande befattningar inom både detaljhandelsföretag som producerande företag. Erfarenheter finns bland annat inom företagsledning, verksamhets-, organisations- och affärsutveckling, försäljning, konceptualisering samt varumärkesutveckling.
  Läs mer
 • Jonas Wikström
  Jonas Wikström
  Jonas Wikström har en bakgrund från sjukvården med en kandidatexamen i akutsjukvård, tre specialistsjuksköterskeutbildningar och en magisterexamen i ledarskap. Han är även författare till 3 läroböcker i akutsjukvård som ges ut av studentlitteratur. Jonas är entreprenör och driver sedan 1989 flera egna företag och har ca. 45 medarbetare runt om i världen. Han har en gedigen erfarenhet och ett stort intresse och engagemang, både av sjukvården, samt av att bygga, driva och utveckla en egen organisation och leda människor. Det gör att han har mycket erfarenheter att dela med sig av som kursledare. En stark drivkraft för Jonas är viljan att alltid vara på väg - att utvecklas och aldrig sluta att prova och lära sig nya saker. Han har läst högskolekurser, bland annat inom handledning, företagsekonomi, informatik, juridik och scenisk framställning, och har sedan ett år tillbaka tagit en Sommelierexamen. Jonas motto är: Oavsett om du tror att du kan, eller inte kan - så har du antagligen rätt.
  Läs mer
 • Kristina Börjeson
  Kristina Börjeson
  Kristina är organisations- och kommunikationskonsult med över 15 års erfarenhet av att hjälpa ledare skapa hållbara förändringar genom ett ökat engagemang inom företaget, organisationen och teamet. Kristina har arbetat som konsult, chef och förändringsledare inom näringslivet, akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Hon har bred bakgrund inom process- och förändringsledning med ett särskilt fokus på normmedvetet och inkluderande ledarskap. Kristina arbetar med att designa och facilitera upplevelsebaserat lärande som skapar delaktighet, gemensamt lärande och ägarskap och som öppnar upp för nya samtal, idéer och sätt att samarbeta och innovera.
  Läs mer
 • Lucia Grimaldi
  Lucia Grimaldi
  Lucia´s bakgrund är från Marknad/Försäljning där hon i över 25 år arbetat för stora företag både Globalt och i Sverige. En av de viktigare uppgifterna har varit att bygga långsiktiga och varaktiga relationer vilket ha lett till det stora intresset för samspelet mellan ledare och medarbetare.
  Läs mer
 • Läs mer
 • Markus Selin
  Markus Selin
  Markus är utbildad civilingenjör (LTU), civilekonom (UU) och har mångårig erfarenhet av chefs- och ledarskap samt Ingenjörssverige. Kombinerat med ledarskap har Markus även haft roller inom kommunikation och påverkansarbete, exempelvis nordisk marknadschef för en fransk teknikkonsultkoncern samt samordnat all opinionsbildning, påverkansarbete och extern kommunikation för en av Sveriges största folkrörelser. Sedan september 2018 är Markus ledamot av Sveriges riksdag och här bland annat verksam i försvarsutskottet, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet samt riksdagens EU-nämnd. Markus är registrerad handledare hos Försvarshögskolan inom Utvecklande ledarskap (UL) samt Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Han har sett många olika organisationer, processer och arbetat i en bredd av projekt från produktutveckling till produktionsteknik, rekrytering till försäljning, påverkansarbete, från ax till limpa, i Sverige och utomlands. Han är nyfiken och gillar att få människor att växa. Markus gillar att utmana och utmanas, både kunskapsmässigt såsom mellanmänskligt.
  Läs mer
 • Meta Lagerström
  Meta Lagerström
  Fil.kand med en beteendevetenskaplig inriktning och en vidareutbildning inom marknadsföring och marknadskommunikation. Lång erfarenhet från det privata näringslivet. Både som anställd och med interimsuppdrag som chef.
  Läs mer
 • Michael Kröger
  Michael Kröger
  Michael arbetat med rekryteringar, coacha chefer och organisationer i deras utveckling både som individ och i företaget. Michael anlitas ofta som inspiratör, utbildare och föreläsare till företag, grupper och nätverk.
  Läs mer
 • Petra Thomassen
  Petra Thomassen
  Petra har arbetat som chef och ledare i privat och offentlig verksamhet. Är utbildat ADT terapeut och har magisterexamen i ledarskap. Har grundutbildning i pedagogik och sociologi. Har genomgått THE kursen.
  Läs mer
 • Siv Bäcklin Englund
  Siv Bäcklin Englund
  Siv Bäcklin Englund är utbildad beteendevetare samt legitimerad KBT (Kognitiv Beteende Terapi) terapeut. Hon har en bred erfarenhet med uppdrag gällande utveckling av team och ledare samt med handledning. Siv har tidigare arbetat inom sjukvården där hon varit både personalkonsult och kurator samt innehaft ett flertal olika befattningar.
  Läs mer