Lasse Karlsson Lasse Karlsson

Med en bakgrund som samhälls- och beteendevetare med psykoterapiutbildning (steg 1) i botten, har Lasse mer än tjugo års erfarenhet av att utveckla ledare och grupper och organisationer som konsult. Då Lasse själv arbetat som chef och i ledningsgrupp, kan du som deltagare vid UGL-kurser känna dig trygg i att han har god förståelse för utmaningar i ledarskapet och som medarbetare.  Idag arbetar han med handledning för chefer, utveckling av ledningsgrupper och konflikthantering. Lasse har verkat som UGL-handledare alltsedan 1998. Han är certifierad för den uppdaterade version av utbildningen UGL 2008. Till hans övriga certifieringar hör MBTI (Myers Briggs Type Indicator), Firo B, Master analys, SDI (Strength Deployment Inventory) och för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan.

UGL-kurser med Lasse Karlsson

KURSDATUM KURSGÅRD KURSLEDARE TOTALPRIS PLATSER
Vecka 37
7 - 11 september
2020
Rönneberga, Lidingö Anki de Morais, Lasse Karlsson 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 40
28 - 2 september
2020
Rönneberga, Lidingö Anki de Morais, Lasse Karlsson 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 42
12 - 16 oktober
2020
Rönneberga, Lidingö Anki de Morais, Lasse Karlsson 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 45
2 - 6 november
2020
Rönneberga, Lidingö Anki de Morais, Lasse Karlsson 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 49
30 - 4 november
2020
Rönneberga, Lidingö Anki de Morais, Lasse Karlsson 27 400kr Läs mer / boka UGL