Kurt Karlsson Kurt Karlsson

Kurt har en militär bakgrund och gick i början av 90-talet försvarets högsta ledarskapsutbildning KLLOK, deltog i arbetsgruppen Ny pedagogik för försvaret, projektledare för arbetsgruppen Lärarutveckling inom försvaret. Ansvarade även för framtagning och design av FUGL och HUGL som är utbildningen för att bli UGL handledare. Har mycket stor erfarenhet av arbete med grupper och individer samt av design av utvecklingsinsatser.

UGL-kurser med Kurt Karlsson

KURSDATUM KURSGÅRD KURSLEDARE TOTALPRIS PLATSER
Vecka 24
8 - 12 juni
2020
Hovs Hallar, Båstad Cissi Dahl, Kurt Karlsson 26 700kr Läs mer / boka UGL