Elizabeth Kuylenstierna Elizabeth Kuylenstierna

Arbetar inom kommunikation och ledarskap, med medling i arbetsrelaterade konflikter, samt med sorgebearbetning och krishantering. Hennes ämnen är arbetsglädje, ledarskap, kommunikation, motivation, bemötande, samarbete och goda relationer. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon även ideellt, framför allt med utsatta barn. Hon har jobbat för BRIS i över 10 år och är medlem i Ecpats Råd. Hon är utbildad inom medling, konflikthantering, krishantering, coaching och KBT-terapi

UGL-kurser med Elizabeth Kuylenstierna

KURSDATUM KURSGÅRD KURSLEDARE TOTALPRIS PLATSER
Vecka 26
22 - 26 juni
2020
Bommersvik konferens, Järna Elizabeth Kuylenstierna 27 400kr Läs mer / boka UGL