Cecilia Hammarström Cecilia Hammarström

Cecilia är utbildad beteendevetare inom organisation och ledarskap. Hon har i drygt 15 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling, som egen företagare sedan 2010. Hon har en bakgrund som pedagog och har arbetat många år som chef och verksamhetsledare inom barn- och skolomsorg. Cecilia har gått ett flertal ledarutbildningar knutna till rollen som chef.

UGL-kurser med Cecilia Hammarström

KURSDATUM KURSGÅRD KURSLEDARE TOTALPRIS PLATSER
Vecka 26
22 - 26 juni
2020
Hovs Hallar, Båstad Cecilia Hammarström, Fredrik Lundgren 26 700kr Läs mer / boka UGL