Carola Carlsson Carola Carlsson

Carolas yrkeserfarenheter inkluderar bland annat en anställning inom Karlstad kommun som personalutvecklare. För närvarande arbetar hon, utöver sitt arbete med utveckling av grupper och ledare, på en företagshälsovård. Hon startade egen verksamhet år 2000 och arbetar där med inriktning på psykoterapi, samt med utveckling av grupper och team. Andra inriktningar är till exempel stresshantering samt samtalsgrupper och samtalsstöd för olika behov. Krishantering, grupputveckling och handledning både enskilt och i grupp hör också till hennes arbetsområden. Carola är utbildad UGL-handledare och certifierad att genomföra kurser enligt nya, uppdaterade UGL 2022. Hon anlitas även som handledare för FUGL, Fördjupning UGL, samt HUGL, Handledarutbildning UGL.

UGL-kurser med Carola Carlsson

  • Hittade inga evenemang med denna etikett