Anki de Morais Anki de Morais

Anki har lång erfarenhet av att arbeta som ledarskapskonsult med utveckling av chefer, ledare och grupper.  Med en bakgrund som civilekonom och utbildad samtalsterapeut har Anki även innehaft tjänster som chef och ledare, vilket innebär att hon har personlig erfarenhet av ledarskap och kan relatera till kursdeltagarnas problem och glädjeämnen kring ledarskap och grupper. Anki började arbeta som UGL-handledare redan år 2003 och har även certifierats för den uppdaterade versionen av utbildningen kallat UGL 2008.  Andra verktyg hon använder och certifierats för är bland annat att hon är certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan. Anki är även diplomerad Coach enligt International Coach Federation (ICF) samt certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP).

UGL-kurser med Anki de Morais

KURSDATUM KURSGÅRD KURSLEDARE TOTALPRIS PLATSER
Vecka 38
16 - 20 september
2019
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 26 900kr Läs mer / boka UGL
Vecka 43
21 - 25 oktober
2019
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 0kr Läs mer / boka UGL
Vecka 49
2 - 6 december
2019
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 26 900kr Läs mer / boka UGL
Vecka 04
20 - 24 januari
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 07
10 - 14 februari
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 10
2 - 6 mars
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 13
23 - 27 mars
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 24
8 - 12 juni
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 32
3 - 7 augusti
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 37
7 - 11 september
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 40
28 - 2 september
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 42
12 - 16 oktober
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 45
2 - 6 november
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL
Vecka 49
30 - 4 november
2020
Rönneberga, Lidingö Lasse Karlsson, Anki de Morais 27 400kr Läs mer / boka UGL