Handledare

Här följer en kort presentation av våra handledare. Allihop med lång erfarenhet av UGL, ledarskap och teamutveckling.

Stephan Eberdal

Handledare sedan 1997 och är även certifierad för GDQ, FIRO-B & SDI. Stephan är en jordnära praktiker som drivit eget företag sedan 15 års ålder. Har genom sina många företagsprojekt unika erfarenheter men också ett stort hjärta som brinner för utveckling av mänskliga relationer.

Motto: Funkar det inte i verkligheten, då kan det kvitta!

Monika Götesdotter

Handledare sedan 2007 och är även ceritfierad för SDI Premier Edition, The Human Element och är diplomerad coach.

Monika har sin bakgrund som internutbildare inom IKEA och arbetat med uppdrag inom ledarskaps- och teamutveckling. Hon har även varit chef och suttit i ledningsgrupper.

Ledord: Respekt, förtroende och balans.

Björn Ekedahl

Björn är UGL-handledare sedan 2005 och är även certifierad i Utvecklande Ledarskap (UL) samt coach inom ICF. Björn har sin bakgrund i försvarsmakten som chef på olika nivåer samt som ledarskapslärare under 10 år. Utbildar nu företag och organisationer inom ämnet ledarskap med att utveckla arbetsgrupper där kraftsamling sker på värderingar, kommunikation, gruppdynamik, feedback och coachande ledarskap. Björn genomför också uppdrag som coach för chefer och medarbetare som är inne i en utvecklingsprocess.

Ledord: Alla kan utvecklas bara dom vill.

Berit Färnlycke

Berit Färnlycke har erfarenhet av att vara anställd både inom privat näringsliv, kommunal verksamhet och landstinget. Hennes befattningar har inkluderat säljare, tandsköterska, distriktschef, regionchef och VD. Genom olika upplevelser väcktes Berits intresse för att utforska mellanmänskliga relationer och ledarskap i början av 1990-talet. Hon deltog i sin egen UGL-kurs i slutet av 1990-talet och utbildade sig till UGL-handledare år 2000.

Hon är även omcertifierad för den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008. Berit är certifierad i instrument/koncept som till exempel SDI (Strength Deployment Inventory), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), LoS (Ledarskap och Självkännedom), SL (Situationsanpassat Ledarskap) och Debriefing. Hon har genomfört mer än 70 stycken UGL-kurser och har varit delaktig i förändringsarbeten för individer, ledare, chefer, säljare, arbetslag och organisationer i mer än 10 års tid. En av hennes styrkor är att hon alltid vågar prova.

Motto: Tänk om jag skulle dö nyfiken!

Lasse Karlsson

Med en bakgrund som samhälls- och beteendevetare med psykoterapiutbildning (steg 1) i botten, har Lasse mer än tjugo års erfarenhet av att utveckla ledare och grupper och organisationer som konsult. Då Lasse själv arbetat som chef och i ledningsgrupp, kan du som deltagare vid UGL-kurser känna dig trygg i att han har god förståelse för utmaningar i ledarskapet och som medarbetare.  Idag arbetar han med handledning för chefer, utveckling av ledningsgrupper och konflikthantering. 

Lasse har verkat som UGL-handledare alltsedan 1998. Han är certifierad för den uppdaterade version av utbildningen UGL 2008. Till hans övriga certifieringar hör MBTI (Myers Briggs Type Indicator), Firo B, Master analys, SDI (Strength Deployment Inventory) och för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan.

Ann-Kristin Larsson

Anki har lång erfarenhet av att arbeta som ledarskapskonsult med utveckling av chefer, ledare och grupper.  Med en bakgrund som civilekonom och utbildad samtalsterapeut har Anki även innehaft tjänster som chef och ledare, vilket innebär att hon har personlig erfarenhet av ledarskap och kan relatera till kursdeltagarnas problem och glädjeämnen kring ledarskap och grupper.

Anki började arbeta som UGL-handledare redan år 2003 och har även certifierats för den uppdaterade versionen av utbildningen kallat UGL 2008.  Andra verktyg hon använder och certifierats för är bland annat att hon är certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt för GDQ (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan. Anki är även diplomerad Coach enligt International Coach Federation (ICF) samt certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP).

UGL handledare

Birgitta Glans

Birgitta har hela 28 års erfarenhet som UGL-handledare. Trots den långa erfarenheten upplever hon varje ny kurs som unik, med ny sammansättning och nya människor. Hon tar sig därför an varje ny grupp med stor ödmjukhet.

Tidigare har hon arbetat under flera år inom Telia AB som bland annat handledare, gruppchef och karriärrådgivare. Vid sidan av arbetet och sin familj har även frivilligverksamheten inom Försvaret varit ett av Birgittas stora intressen. Där har hon under mer än 30 år som medlem i Sveriges Lottakårer aktivt deltagit och utbildat Lottor i ledarskap och förändring.

UGL handledare

Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist är utbildad PA-socionom och är certifierad UGL -handledare, Utveckling av Grupp och Ledare.

Catarina har under de senaste 20 åren bland annat arbetat som verksamhetschef och ledare inom rehabilitering, vård och försäkringsbolag. Bland tidigare arbetsgivare kan nämnas Aleris, Personskadereglering och Nacka Kommun.

Hon arbetar idag som konsult i eget företag med individ-, grupp-, organisations- och ledarutveckling. Hon har även erfarenhet från olika styrelseuppdrag, bland annat som ordförande.
År 2007 utbildade sig Catarina till UGL-handledare och hon är även omcertifierad för att handleda kurser i den nya, uppdaterade versionen, kallad UGL 2008, 2012 och 2016.

Licencierad THE, The Human Element samt Sorgbearbetnings handledare hör också till hennes arbetsområden.

UGL handledare

Elisabeth Andersson

Erkänd Talent & Learning chef med en stark kommunikations- och social kompetens, har lätt för att lära känna människor och skapa ett förtroende-fullt klimat.
Elisabeth har lätt för att påverka människor positivt i de uppdrag hon åtar sig och levererar vad hon har tilldelats.
?Nätverkskunskaperna är mycket bra, anpassar sig lätt till nya förhållanden och är alltid angelägen om att lära sig nya erfarenheter.

Elisabeth har arbetat på AkzoNobel som ansvarig för Learning & Development Nordics, LDN. Där hade hon ansvaret för att utbilda den nordiska organisationen (3?600 anställda). Är också engagerad i AkzoNobel Corporate Learning and Development som en medlem av Corporate Center of Expertise networking group.
Hon har också varit projektledare i ett internationellt EU-projekt “Loredemo”.
Hon har stor erfarenhet av att verka i komplexa organisationer, nationellt såväl som internationellt.