Anmälan till UGL Två Skyttlar, Örby 15-19 okt v.42

Med kursledare Stephan Eberdal & Monika Götesdotter.

Efter anmälan får du en bekräftelse till din mail.

Kursanmälan

Företag (obligatorisk)

Kontaktperson (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)


Fakturaadress (om annat än ovan)

Postnr

Ort

E-post (om pdf-faktura önskas)

Märkning / Ordernummer


Deltagaruppgifter:

Namn (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Övriga upplysningar, önskemål, allergier etc.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 8 veckor före kurstart debiteras hela kurskostnaden.
Det går att skicka en ersättare under förutsättning att denna själv önskar gå kursen och för övrigt uppfyller de kriterier som finns. Frivillighet är ett viktigt inslag för både den enskilda deltagaren som för övriga kursdeltagare.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen alt erbjuda alternativ kursvecka eller kursplats om det är för få deltagare anmälda, min är 8 st och detta uppnår vi i de flesta planerade kursveckorna men ibland kan vi inte undvika sjukdomar eller annat som påverkar.
Kursgårdens kost & logi, senare än 4 veckor innan 75%, 2 veckor innan 100%. Gäller ej om kursgården lyckas återsälja platsen.
Kontakta oss gärna om du behöver mer information eller referenser:
Tel. 033-12 75 70 eller kursansvarig Stephan Eberdal tel: 0706-58 56 51. stephan@uglutbildarna.se